Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7554 cb1c 350
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaskins skins
longbeachcalifornia
longbeachcalifornia
wycisnęłam na jego wargach pocałunek, uniesiona smakiem jego ust, dotykiem dłoni, na granicy eksplozji
longbeachcalifornia
4148 1379 350
Reposted fromloveinterruption loveinterruption viaskins skins
3154 61bd
longbeachcalifornia
longbeachcalifornia
    Mężczyźni, których wybieramy: w których się zakochujemy, z którymi sypiamy lub przyjaźnimy się – świadczą o nas. Nikt nas nie zmusza do tego, by się z nimi zadawać. Wybieramy ich świadomie, bo reprezentują sobą szereg cech, które musi spełniać nasz facet. I każda szanująca się kobieta ma poprzeczkę ustawioną wysoko, więc po prostu nigdy nie związałaby się z chujem lub skurwysynem. Jeśli nazywasz tak swojego byłego, to tak jakbyś sama przyznała się do bycia głupią lub łatwą.
     
— segritta.pl
Reposted fromLayza Layza viaCOCOwhatever COCOwhatever
longbeachcalifornia
Miłość – uczucie skierowane do osoby połączone z pragnieniem dobra i szczęścia. Miłość może być rozumiana jako emocja wywołana poczuciem silnej więzi międzyludzkiej. Określenie "miłość" może odnosić się do różnorodnych uczuć, stanów i postaw.
— wikipedia o miłości
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou viaNails Nails

Tumblr


source · faved by Crumble
Reposted frominspired inspired viauhmmmmm uhmmmmm
longbeachcalifornia
I chciałem Cię dotykać. 
Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viasaphirka saphirka
longbeachcalifornia

Facet musi ładnie pachnieć, mieć ładne buty i fajny głos.

— życiowe prawdy
Reposted fromzabka zabka viasaphirka saphirka
longbeachcalifornia
0432 8a88 350
Reposted fromursa-major ursa-major viasaphirka saphirka
longbeachcalifornia
Są dwa pytania, które człowiek musi sobie zadać: pierwsze brzmi Dokąd idę? a drugie: Kto idzie ze mną? Jeśli kiedykolwiek postawisz sobie te pytania w złej kolejności  masz problem.
Reposted frombananowyczipsxD bananowyczipsxD viasaphirka saphirka
longbeachcalifornia
im więcej ludzi pokochasz, tym będziesz słabsza
— gra o tron
Reposted fromcardini cardini viasaphirka saphirka
longbeachcalifornia
4173 641c 350
Reposted fromsaphirka saphirka
longbeachcalifornia
5185 11ae 350
Reposted fromrisky risky viaskins skins
longbeachcalifornia
Milczysz, znasz mnie, wiesz, że znów muszę schlać się.
I najgorsze, że Ty jesteś przy tym zawsze.
— a ja go kocham.../Bonson
Reposted fromblackatlass blackatlass viajajebie jajebie
longbeachcalifornia
2327 cb43 350
Reposted fromrisky risky viaskins skins
longbeachcalifornia
1444 cac0 350
Reposted fromwitamwitam witamwitam viaskins skins
longbeachcalifornia
8846 9026 350
Reposted fromandziaa andziaa viasaphirka saphirka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl